Demo - InfoCaption

Kontakt oss for en uforpliktende demo


Info­Cap­tion er en omfat­tende løs­ning med mange muligheter og bruk­som­råder. Noen ganger er det lettest å prøve selv, men vi vet jo alle hvor ofte gode inten­sjon­er spis­es opp av pri­or­i­teringer og daglige gjøremål. Der­for kan det ofte være raskere å få løs­nin­gen fork­lart og kunne stille opp­klarende spørsmål.
Hvis du ønsker du en demo av Info­Cap­tion og vil se hvor­dan vi har hjulpet hun­drevis av organ­isas­jon­er å gjøre deres kunnskap­shverdag enklere, er det bare å fylle ut skje­maet neden­for, så tar vi kon­takt og avtaler tid og sted.


PåmeldingVil du prøve InfoCaption?


Hvis du har lyst til å prøve Info­Cap­tion selv, er du velkom­men til å gjøre det. Du kan teste det helt uforbindtlig ved å trykke på lenken under, og reg­istrere en bruk­er på vår test­side. Har du spørsmål eller trenger tips til hvor­dan du kan bruke Info­Cap­tion er du velkom­men til å ta kon­takt.

v

Ring oss

08–27 15 45

u

Se supportportal

infocaption.com/support