Incident Recorder - InfoCaption

Incident Recorder

Ved å la bruk­eren spille inn feil i et pro­gram og sende fil­men til helpdesk får sup­port­a­gen­ten bety­delig høyere forståelse av prob­lemet. Denne enkle, men veldig effek­tive funksjo­nen brukes også når man tester ut et sys­tem og filmene blir da en del av test­doku­men­tasjo­nen. En utvikler som får se et prob­lem i sin hel­het forstår innhold­et let­tere og løs­er prob­lemet fortere.