InfoCaption och SCORM - InfoCaption
SCORM-standard

SCORM

 

I e-lærings­bran­sjen finnes en stan­dard for å grup­pere og dele infor­masjon som het­er SCORM. SCORM-stan­dar­d­en brukes primært for å eksportere og importere kurs og tester mel­lom ulike plat­former og verk­tøy.

 

 

 

Les mer om SCORM

 

InfoCaption og SCORM

 

 

Info­Cap­tion har støtte for både import og eksport av SCORM. Det innebær­er at de steg-for-steg-guider og tester som pro­duseres i plat­tfor­men kan eksportere til et eksis­terende LMS. På samme måte kan man også importere allerede pro­dusert mate­ri­ale fra andre verk­tøy. Når det importerte mate­ri­alet er på plass kan man dele ut dette til slut­tbruk­erne og følge opp bruken på indi­vidu­ell nivå med Info­Cap­tion Track.