Styret og ledelsen


Styret


Isabelle Waldenström

Isabelle Waldenström

Styreordfører

Siviløkonom født i 1983.

Arbeidet som Investment Manager på Almi Invest Norra Mellansverige AB siden 2010. Har ansvaret for samtlige investeringer i Gävleborg og sitter som representatnt for Almi Invest i flere porteføljeselskapsstyrer.

Peter Larsson

Peter Larsson

Styremedlem

Siviløkonom født i 1949.

Controller- eller økonomisjef ved bl.a. Sandvik, ASEA/ABB, Uddeholm og Kanthal.
Vice VD på Sandvik med forskjellige ansvarsområder; økonomi, IT, bedriftsutveckling, HR, innkjøp

Pekka Seitola

Pekka Seitola

Styremedlem

Systemviter og entreprenør født i 1958

Pekka har en lang historie i IT-bransjen der han blant annet var med på å starte Cybercom

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

Styremedlem

Grunder og VD født i 1974

Innovatør som har syslet med design, utvikling og markedsføring av system for e-læring siden 1994. Drives av viljen til å få mer brukervennlige systemløsninger.

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Styremedlem

Grunder og produktsjef født i 1968

Har 25 års erfaring innenfor læring generelt og mer spesifikt digital læring. Har medvirket i 100-talls implementeringsprosjekter.

John Scheja

John Scheja

Styremedlem

Grunder og teknisk ansvarlig født i 1969

Systemviter med over 20 års erfaring av konsulentprosjekter og produktutvikling innenfor digital læring.

Ledelse

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

VD

 

Malin Lundqvist

Malin Lundqvist

Salg og Markedsansvarlig

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Produktansvarlig

John Scheja

John Scheja

Teknisk ansvarlig