Om InfoCaption AB

InfoCaption har sedan 2002 implementerat kunskapsdelning i över 200 projekt. Våra smarta metoder och systemstöd förenklar support och utbildning med hjälp av tydliga guider och begripliga processbeskrivningar.

I kunskapssamhället är det mer än tekniska, logistiska och ekonomiska faktorer som styr vilken effekt saker får på sista raden. Medarbetarnas tillgång till kunskap är idag avgörande för verksamhetens konkurrenskraft. Därför har InfoCaption sedan 2002 hjälpt företag, kommuner och landsting att fungera bättre genom att göra det möjligt att dela kunskap utan trassel. Våra metoder och verktyg har utvecklats genom hundratals projekt och bygger på vår enkla men framgångsrika filosofi.

Med den värdegrunden erbjuder vi metoder, kunnande och programvaror. Vi ser till att kunskapsdelningen kommer igång och blir en del verksamheten. Bättre arbetsmiljö, snabbare omställningar, kortare introduktionstider och bättre datakvalitet är exempel på effekterna.

Vår filosofi

  1. Enkla lösningar på komplexa problem
  2. En sak i taget
  3. Full nytta från dag ett
  4. Utveckla mot verkliga behov

The InfoCaption Way

Vi har samlat på oss en massa erfarenheter kring vad som verkligen fungerar när man vill dela kunskap i verksamheter. Metoderna använder vi både internt och externt. Vårt sätt att arbeta kallar vi för The IC Way.

Läs mer om The InfoCaption Way


Styrelse


Isabelle Waldenström

Isabelle Waldenström

Styrelseordförande

Civilekonom född 1983.

Arbetat som Investment Manager på Almi Invest Norra Mellansverige AB sedan 2010. Ansvarar för samtliga investeringar i Gävleborg och sitter som representant för Almi Invest i flertalet portföljbolagsstyrelser

Peter Larsson

Peter Larsson

Styrelsemedlem

Civilekonom född 1949.
Controller- eller Ekonomichef vid bl.a. Sandvik, ASEA/ABB, Uddeholm och Kanthal.
Vice VD på Sandvik med olika ansvarsområden; ekonomi, IT, affärsutveckling, HR, inköp

Pekka Seitola

Pekka Seitola

Styrelsemedlem

Systemvetare och entreprenör född 1958

Pekka har en lång historia inom IT-branschen där han bland annat var med och startade Cybercom

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

Styrelsemedlem

Grundare och VD född 1974

Innovatör som sysslat med design, utveckling och marknadsföring av system för e-Learning sedan 1994. Drivs av viljan till mer människovänliga systemlösningar.

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Styrelsemedlem

Grundare och produktchef född 1968

Har en 25-årig erfarenhet inom lärande i stort och digitalt i synnerhet. Medverkat vid 100-tals implementeringsprojekt.

John Scheja

John Scheja

Styrelsemedlem

Grundare och tekniskt ansvarig född 1969

Systemvetare med över 20 års erfarenhet av konsultprojekt och produktutveckling inom digitalt lärande

Ledning

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

VD

 

Malin Lundqvist

Malin Lundqvist

Kundansvarig

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Produktansvarig

John Scheja

John Scheja

Tekniskt ansvarig