juli 2015 - InfoCaption
Dela kunskap mellan landsting

Dela kunskap mellan landsting

InfoCaption-server för alla Sveriges landsting På ini­tia­tiv från Land­stinget i Upp­sala län har en gemen­sam Info­Cap­tion-serv­er satts upp för alla Sveriges land­st­ing. Här är det fritt fram för de land­st­ing som använ­der Info­Cap­tion att dela med sig av...