september 2015 - InfoCaption
Välkommen till Sandviken för att skapa guider!

Välkommen till Sandviken för att skapa guider!

Guide retreat i Sandviken Svårt att hit­ta tiden till att pro­duc­era guider på job­bet? Den 22–23 sep­tem­ber anord­nar Info­Cap­tion Guide retreat i Sand­viken. Kom hit och sitt med andra i sam­ma sit­u­a­tion och pro­duc­era e-guider under två dagar. Till din hjälp...