februari 2016 - InfoCaption
Version 4.22 tillgänglig

Version 4.22 tillgänglig

Procydo 4.22 nu tillgänglig Nu är det dags att upp­gradera till ver­sion 4.22. De störs­ta nyheter­na hand­lar om steg-för-steg-guider­na, bland annat anpas­sar sig nu spelaren efter web­bläsar­fön­strets stor­lek med hjälp av en dynamisk guidespelare. Läs hela...

Handla InfoCaption med ramavtal

Ramavtal Sedan tidi­gare finns Info­Cap­tion med som lever­an­tör för Pulsens ramav­tal Kon­torsstöd. Läs mer om det här. Nytt för i år är att vi ock­så är under­lever­an­tör till Atea på området Kon­torsstöd inom Ramav­talet "Pro­gram­varor och Tjän­ster 2014"....