september 2016 - InfoCaption

Månadens guide — september

E-handbok för Raindance Vårgår­das och Her­rljun­gas kom­muner samar­be­tar kring Info­Cap­tion, och har ska­p­at en e-hand­bok för intro­duk­tion­sut­bild­ning som utsetts till månadens guide. Det är en inter­ak­tiv e-hand­bok för nya använ­dare av...