januari 2017 - InfoCaption

Månadens guide — januari

Snart är det dags för elever run­tom i Sverige att göra sitt gym­nasieval, och den här månaden fast­nade Info­Cap­tion för en guide som ska under­lät­ta ansökn­ing­sprocessen. Guiden har ett lagom tem­po som gör det lätt för den som tit­tar på den att...
Anmäl dig till InfoCaptions öppna kurser

Anmäl dig till InfoCaptions öppna kurser

Nu finns möj­ligheten för dig som använ­dare av Info­Cap­tion att kost­nads­fritt delta på öpp­na kurs­er under några val­da tillfällen under 2017. Du väl­jer själv vad du vill fokusera på under kurstillfäl­let och vad du vill lära dig mer om. Infor­ma­tion om de...