april 2017 - InfoCaption
InfoCaptions kommunplattform

InfoCaptions kommunplattform

Kom­munkund? Vi på Info­Cap­tion har ska­p­at en plat­tform som är till för att sven­s­ka kom­muner på ett enkelt sätt ska kun­na dela guider med varan­dra och därmed spara tid på att slip­pa uppfinna hjulet på nytt. Målet är att fyl­la plat­tfor­men med mas­sa...

Månadens guide — april

En smart kom­bi­na­tion mel­lan inspelad film och skär­min­spel­ning resul­ter­ade i månadens guide. Mats Rodéhn från Skövde kom­mun berät­tar:   "Bak­grun­den till guiden är att utskrift till kort­skri­vare förs­ta gån­gen är en ”tvåstegsraket”. Först utskrift...