PM3

Pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige.

 


InfoCaption och PM3

Arbetssätt och begrepp i InfoCaption mappar mot förvaltningsmodellen PM3 i en rad områden och många av de som kör InfoCaption idag gör det som en aktiv del av förvaltning enligt PM3.

Visningsstatistik

Körningsstatistik för guider används som beslutsunderlag i programrådet


i

Användning i olika delar

Guider används i gränssnitt mellan objektverksamhet, verksamhetsnära förvaltning, förvaltningsstyrning, IT-nära förvaltning och IT-verksamhet


Verksamhetsprocesser i sin helhet

Guider och processer används för att beskriva verksamhetsprocesser som helheter istället för att fokusera på vissa system eller applikationer


InfoCaption Portal är helhetskartan

InfoCaption Portal är helhetskartan för organisationen, gemensamt styrda förvaltningsobjekt delar processkartor och länkar i sin tur till guider för respektive system – allt utifrån helhetsperspektivet


k

Införande

InfoCaption är användbart vid införande av PM3-förvaltning tack vare möjligheten att utbilda och certifiera intressenterna i organisationen samt skapa förståelse hos större mängder medarbetare för vad förvaltningsobjekten är


I

Som användarstöd

Inom användarstöd är guiderna användbara för att utan traditionell utbildning eller support utveckla och bibehålla användarnas kunskap


Beslutsunderlag till förvaltningsledare

I daglig IT-drift utgör guiderna den kunskapsmässiga grunden och körningsstatistik utgör ett bra beslutsunderlag för förvaltningsledarna


Kunskapsaspekten

De mest använda guiderna förvaltas med fördel enligt förvaltningsplanen och är en del av förvaltningsobjektet. På så sätt förhindras att kunskapsaspekten glöms bort vilket annars är vanligt


Se helheten

Med processkartor, översikter och guider beskriver man i InfoCaption hela programmet för användarna istället för de enstaka komponenterna – alla kan på så sätt förhålla sig till verksamhetens helhet