Ett kompatibelt system för olika användningsområden

Ett kompatibelt system

Varje e-guide som produceras får ett unikt ID vilket gör den kompatibel.
När e-guiden behöver uppdateras, exempelvis vid en ny version av ett system,
behöver man inte ge användarna något nytt material  länken är alltid densamma!
E-guiderna kan via länkarna paketeras till utbildningar eller integreras direkt i en
applikation eller på webbsidor.
E-guider kan också kopplas till ett kunskapstest för att automatiskt generera en
studieplan utifrån användarens kunskapsluckor.

Alla relationer mellan e-guiderna håller InfoCapton koll på,
vilket gör att systemet varnar om man exempelvis försöker ta bort en e-guide som ingår i en kurs.


Tidigare har vi skickat ut PDF:er med information och ett av det största problemen med det var att om man ändrade någonting I efterhand så var det svårt att få ut den informationen till alla de som redan sparat ner PDF:en eller skrivit ut den. Med guiderna blir det mycket enklare att ändra sådan här typ av information i efterhand och det slår igenom hos alla användare. När man skickar ut någonting till 50 000 användare är det väldigt viktigt att kunna rätta ett litet fel som kan verka litet men har väldigt stor påverkan när det handlar om så många användare.

Tobias Pettersson Öien

Systemförvaltare, Intraservice Göteborgs stad