Byggbranschens utveckling och digitalisering har kommit långt. Företag i byggsektorn vänder nu blickarna mot ett nytt område som har en enorm potential att det öka effektiviteten: digitalisering av verksamhetens kunskap. Detta är den naturliga fortsättningen på den digitaliseringsprocess som inletts inom informationshantering och administration.

InfoCaption är ett verktyg som gör precis detta och som idag används av flera av de ledande aktörerna i byggsektorn, däribland Skanska, NCC, Lindab, branchorganisationen Beast med flera. Organisationer som alltid satt kunskapshantering och utbildning högt på agendan.

Resultaten uppnås genom att verksamhetens utförare blir mer samspelta i sitt arbete. Att de vet vad som gäller och vad de förväntas göra redan från dag ett. Hantering av utbildning blir automatiserat och kunskapsnivån i verksamheten ökas kontinuerligt med full mätbarhet.

Genom att medarbetarna är mer samspelta och raskt hittar den information de behöver precis när de behöver den får de mer tid till att utföra sitt faktiska jobb. Varje medarbetare har all nödvändig kunskap satt i system så att de når sina mål samtidigt som man kan följa upp kunskapsmålen centralt per målgrupp.

Det blir därmed möjligt att på ett dokumenterat sätt garantera viss kunskapsnivå hos medarbetare och underkonsulter vid användning av standarder som BF9K eller andra ledningssystem. Prata med oss om hur ni kan öka effekten på det ni gör i er verksamhet!

Har du modet att digitalisera byggbranschens kunskap? Kontakta oss!