Intern kunskapsöverföring

Ett stort behov inom helpdesk är den interna utbildningen av både ny och befintlig personal. Genom att använda guider av olika slag som material ges löpande en naturlig inlärning som är snabb och kostnadseffektiv. Varför inte låta systemägaren producera guider som kan användas både internt och ut mot slutanvändarna?