Intern kunskapsöverföring

Många gånger behöver man dela den kunskap som helpdesk och konsultorganisationen samlat på sig och genom att använda InfoCaption får man en plattform för att snabbt skapa ett sökbart och pedagogisk material. Man kan exempelvis beskriva best practise, erfarenheter i samband med implementeringar, prepp inför kunddemos etc.  Nyanställd personal kan börja med att titta på guider  för det system som levereras till kund, men även för interna rutiner som ex tidrapportering och reseräkning.