Knowledge Management

Tillgången på information ökar kontinuerligt och det blir allt svårare att hitta rätt information. Många gånger är det endast ett fåtal personer som har kunskapen, men de har inte verktygen att dela med sig på ett enkelt, effektivt och förståeligt sätt. För att kunna hantera detta måste vi börja dela kunskap. Kunskapen behöver göras tillgänglig på ett enkelt sätt och inte minst in ett format om defacto mottagaren förstår.

 


Gartner Group och Forrester har kommit fram till att

%

av tiden som anställda i en organisation lägger på att leta efter information, hittar de inte den information de söker

%

av de anställda måste leta i fyra olika system innan de hittar rätt information

%

av de anställda säger att med ett bra stödssystem för Knowledge Management ökar produktivitet med upp till 30 %InfoCaption och KCS

InfoCaption och vårt arbetssätt är inspirerat av KCS, men vi har lagt till ytterligare några dimensioner för att leverera nytta utöver KCS med fokus på proaktivitet, lärande och individuell uppföljning. Plattformen utökas kontinuerligt med stöd för KCS. De gemensamma beröringspunkter vi har med KCS i dagsläget är

l

Produktion och produktionsflöden

  • Mallbaserade kunskapsartiklar (våra guider)
  • Skapa Descionpaths med processverktyg
  • Paketera guider till utbildningspaket med Översikter
  • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
  • Rollbaserat godkännandeflöde.

Statistik

  • Övergripande skapande och underhåll av guider
  • Antal sökningar och visade guider
  • Bidragande producenter
  • Omatchade sökningar

Integration

Med InfoCaption Integration Framework integrerar vi mot de flesta ITSM-plattformar och CMS via öppna APIer eller plugins. Kontakta oss för mer information.

Om KCS

Knowledge-Centered Support (KCS) is a methodology that creates significant benefit for information or knowledge intensive organizations. KCS is a set of practices and processes that focuses on knowledge as a key asset of the organization. Development began in 1992 by the Consortium for Service Innovation;[1] a non-profit alliance of support organizations. Its premise is to integrate use of a knowledge base into the workflow.