Exempel på kunder

Kundberättelser

Med Procydo sparar vi mycket pengar i bland annat minskade resekostnader och får betydligt kortare utbildningar samtidigt som vi får full kontroll på våra användare utan att belasta resurser i projektet. Deltagarna får en mycket bättre effekt av utbildningarna de genomför i utbildningslokalen på grund av att de redan har de grundläggande kunskaperna.

Elisabeth Kajhed

Axfood

Procydo är navet för informationsspridning i Kumla kommun. Här finns guider och kurser om allt från det man behöver veta som nyanställd till hur vård- och omsorgspersonal skriver en genomförandeplan. Utbudet av guider utökas ständigt och byggs upp av den expertis som finns i varje verksamhet. Med Procydo sparar våra medarbetare tid – både de som letar efter information och de som vill dela med sig av sin kunskap.

Håkan Cederqvist

Kumla kommun

Utan Procydo skulle trycket vara mycket högre på vår supportorganisation med bland annat längre svarstider. Att guiderna är tillgängliga dygnet runt gör att vi kan ta hand om kunden på ett mer kvalificerat vis både dag som natt. Att mer aktivt använda guiderna i ett proaktivt syfte har också visat sig ge mycket goda effekter inför exempelvis ett årskifte då det blir extra hårt tryck i supporten.

Hanne Berg

Hogia

Sedan vi började med Procydo Process har arbetet med processer blivit enklare, och det behöver inte styras och läras ut i lika stor omfattning. Tack vare enkelheten i verktyget behöver vi inte använda oss av processexperter på våra bolag. Den som vet hur man arbetar i processen kan också rita den!

Annica Petterson

Lindab

När man gör filmer kan man på ett enkelt sätt förklara väldigt mycket. Skulle man förklara samma sak i text så skulle det bli ganska jobbigt för folk att ta till sig. Eftersom vi delar upp filmerna i steg kan man lätt repetera just den halvminuten som är intressant istället för att spola fram och tillbaka, som man måste göra i långa filmer.

Anders Heyle

Myndigheten för skydd och beredsakp

I Landstinget i Uppsala län kallar vi Procydo för en framgångssaga. Runtom i organisationen sitter omkring 100 personer som producerar guider för sina system – guider som visar användarna precis hur de ska gå till väga när de utför olika uppgifter. Vid uppdateringen av bemannings- och schemasystemet BeSched skickades enbart en guide ut – ingen annan information. På två dagar hade den guiden fått 4000 träffar.

Anette Segerlund

Landstinger Uppsala Län