Kunskapstester

Med InfoCaptions kunskapstester säkerställer du att användarna har rätt kunskap genom ett antal olika typer av frågor. Med hjälp av modulen Track kan du också följa upp resultatet på individnivå.

Kunskapstesten kan också användas för kunskapsinventering för att automatiskt generera en studieplan utifrån ett antal guider.

Vi erbjuder kunskapstest regelbundet för att träna läkare att följa vår antibiotikariktlinje. Testet är enkelt att producera och lätt att revidera om man vill förnya frågorna. Avsikten är att vi ska gå vidare och införa ett antibiotikakörkort.

Anders Bengtsson Lundqvist

Infektionsläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås