InfoCaption kan konfigureras för att ge optimal nytta ur ett antal olika affärsperpektiv. Några av de huvudområden som använder sig av plattformen är Systemleverantörer, Systemägare och förvaltare samt IT-Helpdesk.

 

Systemägare och förvaltare

Ett system för all utbildning, dokumentation och support

IT-Helpdesk

Skapa en kunskapsdatabas med hög kvalitet och ett material som användaren förstår

Systemleverantör

Minska support och ge slutanvändarna ett bättre kunskapsstöd