Partners

Förutom direktförsäljning samarbetar vi kring försäljning och implementering av InfoCaption tillsammans med våra partners.

Försäljning och konsultpartners

Partners som hjälper oss sälja InfoCaption till våra kunder, men som kan också hjälpa till att producera innehåll. Många gånger är denna leverans kopplad till ett specifikt system som leverantören implementerar hos sin kund. En fördel med detta arbetssätt är att kunden kan ta över förvaltning av producerat material.

EVRY

Evry (Norge) arbetar framförallt med offentlig sektor i Norge.

Kontaktperson: Agathe Rusås Olsen
Mail: agathe.olsen@evry.com

Pulsen

Pulsen arbetar primärt med InfoCaption inom deras verksamhet för omsorg, Magna Cura och Combine.

Kontaktperson: Agata Reluga
Mail: license@pulsen.com

 

Unit4

Unit 4 (Norden) erbjuder tjänster inom ramen för deras erbjudande kring ERP-system

Kontaktperson: Aud-Katrin Sugar
Mail: aud-katrin.sugar@unit4.com

 

Acando

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar.

Kontaktperson: Maria Grevillius
Mail: maria.grevillius@acando.com

 

Advania

Advania är med sina över 1000 medarbetare i Sverige, Island, Norge och Danmark en av de större och mest heltäckande systemintegratörerna i Norden.

Kontaktpersoner

Göteborg: Malin Falkvall Dämbäck
Mail: malin.damback@advania.se

Stockholm: Ola Lindgren
Mail: ola.lindgren@advania.se

 

Produktionspartners

Ibland har verksamheten inte möjlighet att skapa allt material själv eller så vill man ha ytterligare ett pedagogiskt och innehållsmässigt lyft. Förutom att Infocaption AB levererar denna typ av tjänster har vi samarbete med professionella elearningsproducenter.

Contento Wassum

ContentoWassum utbildar dig som jobbar inom bank, finans eller försäkring. Vi utbildar från yrkesintroduktion till specialistkunskap. Med utbildare som jobbar i, eller har en bakgrund i, branschen kan vi ge dig en hög kvalitet och moderna utbildningsformer som är kopplade till din vardag.

Kontaktperson: Per Brahm
Mail: per.brahm@contentowassum.se

 

QD-Utbildning

QD Utbildning har en gedigen erfarenhet att producera interaktiva utbildningar och guider.

Kontaktperson: Jan-Gunnar Nergård
Mail: jan-gunnar.nergard@qdutbildning.se

 

Ramavtalspartner

För kunder inom offentlig sektor kan vi erbjuda inköp via partners baserat på Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014 – Kontorsstöd.

Pulsen

Kontaktperson: Victor Petisme
Email: ramavtal@pulsen.se

Atea

Kontaktperson: Anneli Färnevik
Email: annelie.farnevik@atea.se

Övrigt