SCORM-standard

SCORM-standard

Inom e-learning-branschen finns en standard för att gruppera och dela information som heter SCORM. SCORM-standarden används primärt för att exportera och importera kurser och tester mellan olika plattformar och verktyg.

 

 


InfoCaption och SCORM

InfoCaption har stöd för både import och export av SCORM. Det innebär att de steg-för-steg guider, handböcker och tester som produceras i InfoCaption enkelt kan exporteras till ett befintligt LMS (learning management system). På samma sätt kan man också importera redan producerat guide-material gjort i ett LMS-verktyg till InfoCaption. När det importerade materialet bestående av antingen e-guider, e-handböcker eller tester sedan är färdigimporterat och på plats, kan man enkelt dela det till slutanvändarna och följa upp användningen på individuell nivå med InfoCaption Track.