test

Service

Vårt arbetssätt – enkla, fungerande metoder för delning av kunskap. Beprövade, testade och förbättrade sedan 2002. IC Way är resultatet av hundratals införandeprojekt av kunskapsdelning, processkartlagt och formaliserat. IC Way är både vår projektmodell i kundprojekt och hela den kunskaps- och flödesmässiga grunden för vårt företag. Vi och våra partners hjälper er med allt från Knowledge management inom IT-helpdesk till olika typer av införandeprojekt.

I samband med implementering använder vi vår modell för införande av plattform som bygger på många års Best practice.

 

 


I

Demo och inspiration

Vill ni gå från ? till ! i er organisation är en demo av vår produkt en väl gjord investering i tid. Utifrån era behov och tankar presenterar vi hur InfoCaption på ett effektivt sätt exempelvis kan minska antalet lärarledda utbildningar, antalet frågor till kunskapsägare/supportfunktioner samt hjälpa medarbetare att förstå sin del i helheten och snabbt få svar på frågor.


Testprojekt

En form av try and buy där ni testar vår produkt. Produkten ligger i molnet och ni betalar bara för tiden som vi hjälper er, t.ex. producentutbildning.


Cloud eller On Prem

Drift av InfoCaption kan ske på två sätt.
I molnet: Det enklaste alternativet för er där servern ligger i molnet och där InfoCaption säkerställer drift och uppdateringar.
OnPremises: Ni installerar produkten på egen server och ansvarar själva för uppdateringar till nya versioner med stöd från vår support.


j

Producentutbildning och coachning

InfoCaption finns alltid tillhands för att hjälpa er att på bästa sätt för att ni ska uppnå era visioner. Vi erbjuder utbildningar kring samtliga av våra produkter/lösningar på plats alternativt via Skype. Att få coachning är viktigt för att ni ska få ut maximal effekt av er investering. Det kan handla till exempel om att bädda in material på intranät, bakomliggande struktur, sökfunktioner och pedagogiska aspekter.


Standardcontent

Standardcontent innebär färdiga instruktionsguider kring vanliga verksamhetssystem, exempelvis Skype och Officepaketet. Guiderna kan ni välja att importera till er egna server och anpassa efter er egna struktur eller använda via ett externt webbgränssnitt. Materialet ingår i koncern/kommunlicens, men går också att köpa separat. Se exempel på guider här.


Anpassa och integrera

Eftersom vår produkt till 100 % är utvecklad av oss på InfoCaption finns det alla förutsättningar för er att göra den till er ”egen”. Vi erbjuder bland annat grafisk anpassning för att harmonisera med er grafiska profil och önskemål så att medarbetarna ska känna igen sig. Produkten erbjuder möjligheter till inbäddning på intranät av guider och processer. Även sökfunktionen kan bäddas in som en del av intranätet för att vara så lättillgänglig som möjligt för användarna.


Träffa oss och andra

För oss är det väldigt viktigt att vi har en nära relation till våra kunder och att vi träffas och håller kontakt löpande. För producenter som skapar material finns möjlighet att träffa likasinnade på olika event som anordnas av InfoCaption. Vi håller öppna kurser runtom i Sverige där våra kunder träffas för att producera material, nätverka och ställa frågor. Vi anordnar även ett User Forum där kunder visar sina lösningar och vi berättar om funktionalitet och utveckling av produkten InfoCaption.


A

Låt oss producera

InfoCaption erbjuder produktionshjälp om ni i vardagen har dåligt med tid, resurser eller där tidsramen för ett projekt är tight. Vi tar då på oss producenthatten och tar fram material för det ni önskar.

Vårt samarbete med InfoCaption har gått väldigt smidigt. Man får oftast svar på frågor väldigt snabbt, och har vi önskemål om utveckling har jag ofta fått igenom dem.

Håkan Cederqvist

IKT-pedagog, Kumla kommun


Samarbetet med leverantören funkar jättebra, de är lyhörda och hjälper oss med det vi behöver. Vi har fått hjälp med att producera guider och hur vi ska tänka. Vi medverkar även på användarträffarna varje år och träffar andra företag som också jobbar med guider, och det är väldigt givande.

Nina Högstedt

IT Service Manager – Servicedesk and Internal IT, Coor Service Management


Samarbetet med InfoCaption fungerar väldigt bra. Vi har speciella krav och det är viktigt för oss att de uppfylls på rätt sätt för att det här systemet ska funka hos just oss.

Tobias Pettersson Öien

Systemförvaltare, Intraservice Göteborgs stad