Support med self-service

Genom att låta användarna själva på ett enkelt sätt söka efter guider och instruktioner kan mycket tid sparas i helpdesk. Både guider och söksidor kan med fördel även integreras direkt i applikationen för ännu högre tillgänglighet. Med InfoCaption supportportal ges möjligheter att presentera olika typer av intressant information för slutanvändaren i widgets. Söksidor och guideportal kan också integreras med Intranät på olika sätt, till exempel genom att bädda in söksidor eller använda Open Search för att låta Sharepoints sökmotor söka i InfoCaption.


%

Vi hanterar 30 % av våra supportärenden varje månad via guider istället för via manuell support. Eftersom vi har så stora volymer så blir det en väldigt betydande del. Vi är ju inte heller här dygnet runt men har verksamheter i staden dygnet runt som behöver hjälp och stöd i IT-systemen. Det har vi kunnat leverera med hjälp av guiderna.

Nisse Waldefeldt

Förvaltningsdirektör, Intraservice Göteborgs stad