Supportportal

InfoCaption supportportal är uppbyggd av widgets som enkelt kan anpassas utifrån verksamhetens behov. Man kan ha valfritt antal olika portaler för olika delar inom verksamheten.