Systemleverantör

Lägg mindre tid på support till era kunder och höj samtidigt kvaliteten på den utbildning ni levererar

InfoCaption är ett komplett kunskapsstöd för återförsäljare och tillverkare av olika affärs- och verksamhetssystem. Med hjälp av InfoCaption kan de som arbetar med dokumentation, utbildning, marknadsföring eller support enkelt producera guider av olika slag där användarna får stegvisa instruktioner som visar exakt tillvägagångssätt på problemlösningar eller hur en uppgift i ett system görs. InfoCaption minskar därmed supportbelastningen, skapar nya förutsättningar för marknadskommunikation, utbildning samt effektivisering av interna rutiner. Utgångspunkt är i möjligaste mån ha ett källmaterial som används inom olika områden.

p

Ett system

Ett system för utbildning, dokumentation och support

Snabb produktion

Snabb och enkel produktion ger ett levande material

I

Olika typer av guider

Olika typer av guider beroende på behov


u

Kunskapstester

Säkerställ kunskapen hos era användare och partners med kunskapstester

Dokumentera processer

Dokumentera och utveckla processflöden med processverktyg

Minska support

Minska support genom selfservice och pedagogiska guider


\

Spela in buggar

Dokmentera Incidenter och buggar med Incidentrecorder

Intern kunskapsöverföring

Effektiv intern kunskapsöverföring för best practise etc

Supportportal

Anpassningsbar supportportal för intern användning och för era kunder


Utbildningspaket

Skapa färdiga utbildningspaket till er kunder

Publicera webinarier

Lagra och distribuera era webinarier

Statistik

Följ upp användning av guider ända ner på individnivå


+

Integration

Integrera med andra system via SSO, APIer och Plugins

~

Säkerhet

Guider och söksidor kan skyddas på många olika sätt beroende på användningsområde

c

Releasenotes

Öka förståelsen av releasenotes genom inspelade guider