Utbildningspaket

Utbildningspaket skapas genom att plocka ihop de guider som redan finns producerade. Ungefär som att bygga med lego. Om guiden uppdateras uppdateras också innehållet i kursen. Man kan välja att få med individuell uppföljning och även koppla till ett kunskapstest för att kontrollera kunskapen hos användaren.

Här är ett exempel på hur det kan se ut: Handbok för ny användare av ekonomisystemet

Med InfoCaption sparar vi mycket pengar i bland annat minskade resekostnader och får betydligt kortare utbildningar samtidigt som vi får full kontroll på våra användare utan att belasta resurser i projektet. Deltagarna får en mycket bättre effekt av utbildningarna de genomför i utbildningslokalen på grund av att de redan har de grundläggande kunskaperna.

Elisabeth Kajhed

Axfood